donderdag, 19. februari 2015 - 11:38

'Nederland negeerde mensenrechten in Groningen'

Foto van gaswinning | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag/Groningen

''Het is tijd dat de overheid erkent welke mensenrechten in het geding zijn. Dat is nodig voor het maken van de juiste afwegingen om te komen tot oplossingen. Oplossingen die tot stand moeten komen in verbinding mét de Groningers''.

Dit stelt het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt overduidelijk dat niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de inwoners in Groningen. Veiligheid heeft niet meegespeeld bij de besluitvorming over gaswinning. Het ministerie van Economische Zaken nam hiermee de taak als beschermer van het veiligheidsbelang/publieke belangen niet serieus.

Verschillende mensenrechten zijn hier relevant

''Verschillende mensenrechten zijn hier relevant. De staat is verplicht de burger effectief te beschermen in zijn recht op fysieke en psychische gezondheid, zijn recht op veiligheid en de bescherming van zijn woning. Daarnaast spelen ook het recht op adequate huisvesting en leefomstandigheden, bewoonbaarheid van huisvesting en het recht op gezondheid een rol. De overheid is primair verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze mensenrechten in Nederland gewaarborgd zijn'', aldus het College voor de Rechten van de Mens

Ook vindt het college dat burgers het recht hebben deel te nemen aan en mee te beslissen over de manier waarop hun land en hun gemeente wordt bestuurd. Het omvat onder meer het recht van burgers deel te nemen aan de besluitvorming over zaken die hen aangaan zoals nu het geval is bij de gaswinning in Groningen.