dinsdag, 19. mei 2015 - 14:12 Update: 19-05-2015 15:04

Nieuwe eigenaren Miss Etam willen lagere huren

Nieuwe eigenaren Etam willen lagere huren
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Roman & Stern Management, de organisatie die met steun van een consortium investeerders uit de retailbranche heeft vandaag bekend gemaakt een doorstart te maken met de Etam Groep, het personeel geïnformeerd en meer bekend gemaakt over de aanpak van de doorstart. De focus komt te liggen op kostenbesparing, service in de winkels en e-commerce. De komende periode zal de doorstart verder worden uitgewerkt.

Roman & Stern Management geeft aan dat de Etam Groep in een opeenstapeling van omstandigheden terecht is gekomen door jarenlang stijgende huren bij teruglopende passantenstromen, stijgende personeelslasten, een verschuiving van winkelomzet naar het internet en een verhoging van de BTW. Een kanteling van de organisatie met een focus op service voor de klanten, herijking van de kosten, relevantie van de winkels en het verder uitbouwen van de succesvolle e-commerce activiteiten zijn onderdeel van de nieuwe koers van het bedrijf. Met hoeveel winkels het bedrijf deze koers zal inzetten, zal mede afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de verhuurders om de huren aan te passen aan de nieuwe realiteit. De hoeveelheid winkels zal dan ook bepalend zijn voor de personele consequenties.  

Categorie: