woensdag, 15. april 2015 - 8:47 Update: 15-04-2015 14:46

Nog nooit zoveel bedrijven in Nederland door forse toename eenmanszaken

Foto van fietsen in winkel | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Steeds meer ondernemers in Nederland In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend. Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in Nederland.

De stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een toename van de eenmanszaken. Deze ontwikkeling is al langer gaande. Sinds 2010 is het aantal kleine bedrijven (1 tot 50 werkzame personen) sterk toegenomen. Het aantal bedrijven in midden- (50–250) en grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) is juist afgenomen. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Minder grote bedrijven, meer kleine

De groei van het aantal bedrijven in de periode 2010-2015 komt geheel voor rekening van het kleinbedrijf en dan vooral door het groeiende aantal eenmanszaken. Dit soort bedrijven, waarbij bij  het overgrote deel alleen de eigenaar werkzaam is met ruim 225 duizend toegenomen sinds 2010. In zowel het midden- als grootbedrijf is het aantal bedrijven met circa 5 procent afgenomen. Het gaat om een afname van circa 750 bedrijven, op een totaal aantal van bijna 14 duizend.

Meer bedrijven in zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs

In de afgelopen vijf jaar zijn er veel bedrijven bijgekomen in de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs. In de zakelijke dienstverlening  zijn er veel organisatieadviesbureaus als eenmanszaak bijgekomen.

De groei zit in de gezondheidszorg geconcentreerd bij paramedische praktijken (plus 23 duizend) en thuiszorg (plus 7 duizend). Belangrijke dragers van de groei in het onderwijs zijn sportonderwijs en studiebegeleiding. Bij de landbouw,  verhuur in onroerend goed is sprake van een lichte teruggang in het aantal bedrijven.

Meer webwinkels

In 2014 is het aantal webwinkels met ruim 5000 toegenomen tot bijna 30 duizend. Sinds 2010 zijn er bijna 17 duizend webwinkels bijgekomen. Door stevige concurrentie, lage toetredings-  en uittredingskosten is de dynamiek in deze branche groot: aan het eind van 2014 zijn 3 op de10 webwinkels opgericht in datzelfde jaar. Ook zijn ruim 4 duizend bedrijven gestopt met hun activiteiten.  Gemiddeld zijn deze bedrijven maar net iets meer dan 2 jaar actief geweest.

Schaalverkleining bij thuiszorg en kinderopvang

Sinds 2010 zijn er veel kleinere bedrijven in de thuiszorg en kinderopvang bijgekomen. In de kinderopvang is er sprake van een daling van het aantal bedrijven met meer dan 50 werkzame personen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):