donderdag, 16. april 2015 - 7:56 Update: 16-04-2015 22:25

NVWA: Schadelijk stoffen in tatoeage-inkt kunnen kankerverwekkend zijn

NVWA waarschuwt consument voor tatoeages met gevaarlijke kleurstoffen
Foto: Politie
Utrecht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten voor tatoeages met gevaarlijke kleurstoffen. Naar schatting een derde van alle op de Nederlandse markt beschikbare en gebruikte tatoeage-inkten bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Wanneer consumenten tot een tatoeage besluiten, verdient het aanbeveling te informeren bij de tatoeëerder naar de herkomst en veiligheid van de gebruikte inkt. Als consumenten een tatoeage willen laten verwijderen zouden ze advies aan een arts moeten vragen.

Resultaten onderzoek veiligheid van tatoeagekleurstoffen

Uit onderzoek van de NVWA naar de veiligheid van tatoeagekleurstoffen die worden verhandeld op de Nederlandse markt blijkt dat in 41% van de onderzochte zwarte inkten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (afgekort PAK's) worden aangetroffen.

PAK's komen vooral voor in zwarte tatoeagekleurstoffen; ze kunnen kankerverwekkend zijn. Verder blijkt uit een onderzoek van gekleurde inkten over de periode 2008-2013 dat ondanks het verbod op zogenoemde PAA-vormende azokleurstoffen deze stoffen toch regelmatig worden aangetroffen. Het onderzoek van de NVWA naar rode, gele, oranje en groene tatoeagekleurstoffen laat zien dat in de onderzochte periode gemiddeld 30% van deze kleurstoffen zijn aangetroffen, waaruit aromatische aminen (zogenoemde PAA's) kunnen vrijkomen.

De PAA-vormende azokleurstoffen zijn verboden omdat ze een extra kankerrisico opleveren voor consumenten die een tattoo met een kleurstof (hebben) laten zetten. Als wordt gekeken naar alle op de Nederlandse markt beschikbare en gebruikte tatoeage-inkten is het percentage inkten waaruit aromatische aminen of PAK's kunnen vrijkomen naar schatting een derde van de inkten.

Verantwoordelijkheid leveranciers en tatoeëerders

Het is de verantwoordelijkheid van ondernemers om er voor te zorgen dat alleen veilige tatoeagekleurstoffen op de markt worden gebracht en bij het tatoeëren worden gebruikt. Om daar zeker van te zijn zouden Nederlandse importeurs actief commerciële laboratoria kunnen benaderen met het verzoek om de NVWA-analysemethoden in hun pakket op te nemen.

De NVWA zal via gerichte steekproeven blijven monitoren op de aanwezigheid van aromatische aminen en PAK's in tatoeagekleurstoffen. Bij overtredingen zal zij –net zoals nu- optreden en maatregelen opleggen, zoals het van de markt halen van producten.

Think before you ink!

Om consumenten te wijzen op mogelijke risico's van tatoeages zet de NVWA een gerichte voorlichtingscampagne onder de noemer 'Think before you ink!' in. De consument wordt daarin gewezen op de regels die rond tatoeëren gelden. Zoals het feit dat het, zonder toestemming van ouder of voogd, verboden is onder de 16 jaar een tattoo te laten zetten. In een infographic over de regels rond tatoeëren wordt geadviseerd om alleen in zee te gaan met een studio die beschikt over een verplichte vergunning van de GGD. In zo'n geval kan de consument er redelijkerwijs van uitgaan dat er veilig en hygiënisch wordt gewerkt. Deze studio’s staan onder controle van GGD en NVWA. Studio's met een vergunning zijn te vinden op de site veiligtatoeeren.nl.

Ook wordt in de infographic gewezen op het feit dat een derde van alle gebruikte tatoeage-inkten gevaarlijke stoffen bevat. Als deze stoffen in het lichaam vrijkomen vergroot dat de kans op kanker. Zo is het ook onverstandig om een tattoo lang aan licht van zon en zonnebank bloot te stellen; als de inkt de hiervoor genoemde azokleurstoffen bevat, kunnen daaruit kankerverwekkende stoffen vrijkomen door UV-straling. Uit onderzoek blijkt dat juist bij het laten weglaseren van een tatoeage primaire aromatische aminen kunnen vrijkomen, en er dus sprake is van een verhoogd kankerrisico. Daarom zouden consumenten advies aan een arts moeten vragen als zij een tatoeage willen laten verwijderen.

Provincie:
Tag(s):