donderdag, 15. januari 2015 - 16:10

OM eist twee jaar gevangenisstraf tegen mannen die naar Syrië wilden reizen

OM eist twee jaar gevangenisstraf tegen mannen die naar Syrië wilden reizen
Foto: SXC
Arnhem

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen twee mannen uit Arnhem. De mannen, 22 en 27 jaar oud, werden op 13 augustus 2013 net over de grens in Duitsland aangehouden. In de auto’s die de mannen hadden gehuurd, trof de politie een grote hoeveelheid goederen aan, die volgens het OM bedoeld waren voor de gewapende strijd in Syrië.

In de auto’s vond de politie onder andere outdoorkleding, kampeerspullen, bivakmutsen, communicatiemiddelen en djellaba’s. Volgens het OM blijkt uit het dossier dat de verdachten de intentie hadden om met deze spullen de gewapende strijd in Syrië te faciliteren.

Tijdens de zitting verklaarde de 27-jarige man dat hij zich in Syrië wilde vestigen, omdat hij daar onder Islamitische wetgeving zou kunnen leven. Eerder verklaarde hij dat hij zich wilde aansluiten bij hulporganisaties in Syrië. Deze verklaring acht de officier van justitie niet geloofwaardig. Hetzelfde geldt voor de verklaring van de 22-jarige man dat hij zijn broer in Turkije wilde bezoeken.

Het OM baseert zich daarbij op de contacten die de 27-jarige man had, in het bijzonder met zijn broer die al eerder naar Syrië is afgereisd. Van deze man kreeg de 27-jarige verdachte instructies over de spullen die hij mee moest nemen. Ook de overige familieleden van deze 27-jarige verdachte geven duidelijk blijk van sympathie voor de strijd die gevoerd wordt voor een Islamitische staat. De 22-jarige man heeft ook een broer die vermoedelijk in Syrië strijdt. Bij de verdachten zijn tevens gevechtsfilmpjes of documenten met jihadistisch gedachtengoed aangetroffen.

De gedragingen van de verdachten kunnen op diverse manieren juridisch gekwalificeerd worden. Naar het oordeel van het OM kunnen de verdachten veroordeeld worden voor het zelf voorbereiden, dan wel het faciliteren van de broer van de 27-jarige man en anderen, tot het plegen van (terroristische) misdrijven in Syrië.

,,Verdachten waren op weg om in een land waar ze naar de in dat land geldende wetten niets te zoeken hadden, mensen te gaan doden, een maatschappij te gaan ontwrichten’’, aldus de officier van justitie.

De officier van justitie wees in zijn requisitoir op de psychische schade die een verblijf in een oorlogsgebied in de regel veroorzaakt. Hij noemde het posttraumatisch stresssyndroom een mogelijke basis voor het plegen van een geweldsdelict of het niet meer kunnen functioneren in de maatschappij.

Een stevige strafoplegging is ook gerechtvaardigd om potentiële uitreizigers af te schrikken, vanuit het besef dat terugkeerders voor de Nederlandse samenleving een gevaar kunnen opleveren. Aanhangers van de gewelddadige jihad manifesteren zich ook openlijk in ons land, waardoor spanningen ontstaan in de samenleving.

Alles afwegende legt het OM in deze zaak het accent op de preventieve werking van strafoplegging en eist daarbij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest.

Provincie: