zaterdag, 31. januari 2015 - 12:28 Update: 31-01-2015 16:52

Ondanks miljardenwinsten pensioenfondsen geen premieverlaging of hogere uitkering

Dekkingsgraad bij 4 van de 5 grootste pensioenfondsen te laag
Foto: Pensioenfederatie
Den Haag

Bij 4 van de 5 grootste bedrijfstakpensioenfondsen, uitgezonderd Bpf. Bouw, is per 31 december 2014 de dekkingsgraad lager dan de minimaal vereiste 104,2. Dit heeft de Pensioen Federatie bekendgemaakt.

‘Verwacht mag worden dat dit beeld ook geldt voor veel andere fondsen die hun dekkingsgraden (nog) niet naar buiten hebben gebracht’, aldus de Pensioen Federatie.

Lage rente

De daling van de dekkingsgraden in het laatste kwartaal van 2014 is het gevolg van de nog verder gedaalde rente waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen. De lage rekenrente veroorzaakt dat veel pensioenfondsen, ondanks de gestegen pensioenvermogens, onvoldoende middelen beschikbaar hebben om aan hun lange termijn verplichtingen te voldoen. 

De mate waarin de rekenrente invloed heeft op de dekkingsgraad varieert per fonds, omdat fondsen zelf bepalen in hoeverre zij het renterisico afdekken. De positieve ontwikkeling van de rendementen is in veel gevallen onvoldoende om de gevolgen van de lage rente te compenseren.

Categorie:
Provincie: