dinsdag, 17. maart 2015 - 19:04 Update: 17-03-2015 20:48

Onderhandelingsresultaat over sociaal plan V&D

Bonden en V&D bereiken onderhandelingsresultaat over sociaal plan
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Vakbonden FNV Handel, CNV Dienstenbond en De Unie hebben met V&D een onderhandelingsresultaat bereikt over een sociaal plan.

“Gezien de situatie waarin V&D zich bevindt, kunnen we spreken van een acceptabel resultaat”, aldus de bonden. “Er is nu duidelijkheid voor de medewerkers van het Service Center. We leggen het resultaat met een positief advies voor aan onze leden.”

Sociaal plan geldt voor heel V&D

Belangrijkste afspraken zijn dat het sociaal plan voor heel V&D geldt en dat ook bij toekomstige reorganisaties medewerkers hierop kunnen terugvallen. In verband met de wettelijke aanpassingen in het ontslagrecht en de sociale zekerheid is afgesproken dat het sociaal plan geldt tot 1 juli aanstaande. De afspraken zijn wat de vakbonden betreft wel richtinggevend voor gesprekken over een sociaal plan dat gaat gelden na 1 juli. 

Budget voor opleiding, scholing en juridische bijstand

Boventalligen ontvangen een ontslagvergoeding met C=0,85. Daarnaast beschikt iedere boventallige over een budget voor outplacement en/of opleiding van EUR 3.500,- en een budget voor juridische bijstand van EUR 500,-. Indien een medewerker een vaststellingsovereenkomst tekent, ontvangt hij/zij EUR 750,-.

Gesprekken over eventuele aanpassing arbeidsvoorwaarden opgeschort

Van tevoren gaven de bonden nadrukkelijk aan dat het gesprek uitsluitend zou gaan over een sociaal plan. “Van een herstel in vertrouwen is zowel bij ons als bij het personeel nog geen sprake. Het feit dat V&D deze week spoedappel heeft aangevraagd, betekent dat V&D het loonoffer en andere verslechteringen nog steeds integraal wil doorvoeren. Overleg over een eventuele aanpassing van de arbeidsvoorwaarden is wat ons betreft dan ook opgeschort tot na het hoger beroep”, stellen FNV Handel en CNV Dienstenbond.

Provincie:
Tag(s):