maandag, 16. februari 2015 - 8:20

Oproep zorgvuldig mest uitrijden in gebied muizenplaag

muizenplaag
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Leeuwarden

LTO, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de actiegroep muizenschade roepen de landbouwers in het zuidwesten van Fryslân op om zorgvuldig om te gaan met het uitrijden van mest op gras- en bouwland.

Door de muizenplaag in dit gebied zijn de landerijen zodanig vernield dat er een verhoogd risico bestaat van uit- en afspoeling van meststoffen (nutriënten) naar het oppervlaktewater. De muizengangen en -holen en het ontbreken van de grasmat zorgen ervoor dat het land de mest slecht kan vasthouden. Hierdoor gaan kostbare meststoffen voor de landbouw verloren en kan er forse milieuschade ontstaan in watergangen en meren.

Provincie:
Tag(s):