woensdag, 7. januari 2015 - 9:16 Update: 07-01-2015 12:21

'Ouders kunnen steeds vaker schoolgeld niet meer opbrengen'

'Steeds meer ouders kunnen schoolgeld niet betalen'
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Het aantal ouders dat de onderwijskosten niet meer kan opbrengen groeit. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Leergeld, de instantie waar ouders die weinig te besteden hebben kunnen aankloppen. Dat schrijft het AD woensdag.

Het gaat dan om ouders die bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen of geen geld hebben voor muziekles. In 2014 steeg het aantal ouders dat bij Stichting Leergeld aanklopte met 30 procent ten opzichte van 2013. De ouderbijdrage loopt uiteen van enkele tientjes tot soms over de 1000 euro per jaar.

Uit onderzoek van de SP blijkt dat scholen de ouderbijdrage vaak verplichten, terwijl deze officieel vrijwillig is. Maar als er niet wordt betaald, mogen kinderen bijvoorbeeld niet mee op schoolreis of op excursie. Uit voorlopige resultaten van een enquête onder honderden ouders blijkt dat scholen ouders soms ook verplichten geld over te maken voor bijvoorbeeld laptops, rekenmachines en iPads. Zaken die niet verplicht mogen worden gesteld, omdat sommige ouders het geld echt niet kunnen missen. Directeur Gaby van den Biggelaar van Stichting Leergeld in het AD: '12 procent van de kinderen leeft onder de armoedegrens. Dat zijn 2 à 3 kinderen per klas.'

In 2013 kregen de lokale afdelingen van Leergeld Nederland 59.033 aanvragen. Vorig jaar waren dat er 76.468.

Provincie: