donderdag, 26. februari 2015 - 11:06

Partij voor de Dieren wil bouwstop mestfabrieken

foto van mest | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De Partij voor de Dieren wil een landelijke bouwstop voor mestvergisters en mestverwerkers.

Esther Ouwehand zal daar vandaag voor pleiten in een debat met staatssecretaris Mansveld over de leefomgeving. Industriële installaties voor de vergisting of verwerking van mest leveren een groot gevaar op voor de volksgezondheid, de veiligheid en de leefbaarheid op het platteland. De komst van deze mestfabrieken zorgt op steeds plekken voor grote onrust onder de bevolking. Omwonenden van bestaande installaties kampen nu al met gezondheidsklachten, stankoverlast en de vrees voor ontploffingen. 

Provincie:
Tag(s):