vrijdag, 17. april 2015 - 14:18 Update: 17-04-2015 15:56

Pensioenfondsen gaan gebukt onder zeer lage rente

Grote pensioenfondsen zien dekkingsgraad dalen vanwege lage rente
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vanwege de historisch lage rentestand zijn in het eerste kwartaal van 2015 de dekkingsgraden van veel grote pensioenfondsen gedaald. ‘De zeer lage rentestand is het gevolg van de recente stimuleringsmaatregelen van de Europese centrale bank (ECB)’, meldt de Pensioenfederatie vrijdag.

Die zijn misschien gunstig voor de export maar zeker niet voor pensioenfondsen. Zij moeten nu meer geld in kas hebben om in de (verre) toekomst aan hun verplichtingen te voldoen en dat zet hun financiële positie onder druk.

Met ingang van 2015 wordt de dekkingsgraad op een nieuwe manier berekend, namelijk via middeling van de dekkingsgraden van de voorafgaande 12 maanden. Deze berekeningsmethodiek zorgt voor minder fluctuaties en maakt nu al zichtbaar dat de dekkingsgraden de komende tijd verder zullen dalen. 

Dit leidt in de eerstvolgende jaren weliswaar nog vrijwel nergens tot pensioenverlagingen maar indexatie, het koppelen van pensioenuitkeringen en -opbouw aan de loon- of prijsontwikkeling, raakt voor veel pensioendeelnemers jarenlang buiten beeld. Hun pensioenen worden daardoor langzaam uitgehold.

Categorie: