maandag, 2. februari 2015 - 9:14 Update: 03-02-2015 11:02

'Pesten onder kinderen gaat 24 uur per dag door'

Kindertelefoon: 'Onderlinge pesten kinderen wordt steeds heftiger'
Foto: SXC

Het onderlinge pesten van kinderen wordt steeds heftiger. Dat concludeert De Kindertelefoon uit de 450.000 contacten die zij jaarlijks hebben met kinderen, ouders en leerkrachten.

Het pesten stopt niet meer bij het schoolplein, het gaat 24 uur per dag door. Dat zegt Nathalie But van De Kindertelefoon tegen Metro. Volgens haar zijn de aantallen ten opzichte van andere jaren niet echt toegenomen, maar de aard van de meldingen is wel sterk veranderd in de 35 jaar dat de organisatie inmiddels bestaat.

But in de krant: 'De heftigheid van het pesten is zelfs zo erg toegenomen, dat kinderen van hooguit 12 jaar tegen ons zeggen dat ze op deze manier geen zin meer hebben om te leven. Dat is heel pittig.'

En verder zegt ze tegen de krant: 'Vroeger belden kinderen ons omdat ze werden uitgescholden op het schoolplein of dat ze niet mee mochten spelen in de pauze. Tegenwoordig worden kinderen door andere kinderen toegevoegd in een whatsappgroep waarin hen de gruwelijkste verwensingen naar het hoofd wordt geslingerd. De gepeste kinderen kunnen daar dan wel weer uit, maar worden dan gewoon weer opnieuw of door een ander persoon toegevoegd.'

Onder het motto 'Wees een maatje, geen pestkop', start De Kindertelefoon samen met Cartoon en de jeugdkrant Kidsweek nu met een platform tegen pesten: 'Buddy Network'.  Volgens hen moet er onder kinderen maar ook onder hun ouders en leerkrachten meer bewustzijn komen over de impact die pesten heeft.

De website buddy.cartoonnetwork.nl. geeft informatie aan iedereen die met pesten geconfronteerd wordt, maar niet weet hoe te handelen. Op de site staan ook filmpjes en minitraps.

Provincie: