vrijdag, 8. mei 2015 - 20:19 Update: 08-05-2015 20:23

Politie hanteert landelijke lijst langdurig vermiste personen

Politie hanteert landelijke lijst langdurig vermiste personen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Sinds vandaag, vrijdag 8 mei, werkt de politie met een landelijke lijst van langdurig vermisten. Dit meldt de politie vrijdag.

‘Dit zijn personen die meer dan een jaar vermist zijn. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen die mogelijk zijn omgebracht, zelfmoord pleegden of een ongeluk kregen en niet zijn teruggevonden’, aldus de politie. Verder is er een categorie die bewust verdween en bijvoorbeeld met een andere identiteit naar het buitenland vertrok. Hun lot is onbekend.

Een lijst langdurige vermisten vormt voor de politie een belangrijke bron bij het oplossen van langdurige vermissingzaken. ‘Stap voor stap willen we die zaken opnieuw gaan bekijken. Soms zijn er nog aanknopingspunten voor nieuw onderzoek. Zoals de plek waar iemand het laatst verbleef of het laatst werd gezien’, aldus Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef bij de politie.

Waardering

Bik spreekt zijn waardering uit voor de grote inhaalslag die de politie met behulp van Bureau Beke, talloze politiemedewerkers en de databases van TROS Vermist heeft gemaakt bij het in kaart brengen van alle zaken waarbij mensen in Nederland of Nederlanders in het buitenland zonder aanwijsbare reden in rook lijken te zijn opgegaan. De politie hield vermisten op diverse lijsten bij, maar er bestond geen landelijk dekkend systeem.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):