woensdag, 1. april 2015 - 7:44 Update: 01-04-2015 9:14

Politie heeft het steeds drukker met opvang verwarde personen

Verwarde personen flink aandeel politiewerk
Foto: Archief MV
Amsterdam

Het aantal incidenten met verwarde personen neemt hand over hand toe. Tussen 2013 en 2014 zag de politie een stijging met ruim 30 procent van bijna 53.000 naar bijna 60.000 meldingen.

Zowel de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als de politie zijn van mening dat verwarde personen niet in een politiecel thuishoren, terwijl zeventig procent van hen daar wel (tijdelijk) belandt.

De cijfers zijn opgevraagd via een WOB-verzoek bij de politie door databedrijf Local Focus en het ANP. Verwarde personen waarmee de politie te maken krijgt zijn bijvoorbeeld de bejaarde man die regelmatig spullen kwijt is en hiervoor meerdere keren per dag de politie belt. En een jongen uit een zorginstelling die vorig jaar 141 keer wegliep en 139 keer door de politie is teruggebracht.

Verwarde personen zijn patiënten

Henk van Essen, lid korpsleiding: ‘Verwarde personen zijn patiënten. Als zij geen strafbare feiten hebben gepleegd, horen zij niet met handboeien om in een politieauto. Laat staan in een politiecel. Dat draagt niet bij aan hun herstel, integendeel. Deze mensen hebben baat bij opvang door hulpverleners. Zelfs al in de fase dat zij vervoerd moeten worden.'
Nu de GGZ ambulanter is georganiseerd en gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zorg, is het noodzakelijk dat de politie nog sterker investeert in samenwerking met de GGZ en andere zorginstellingen. Het overleg tussen het lokale bestuur, GGZ en de politie wordt hierover de komende maanden geintensiveerd.

WODC-onderzoek

Begin januari presenteerde het WODC al een onderzoek naar de vraag of de politie en de GGZ op een efficiënte en doeltreffende wijze gebruikmaken van elkaars competenties en bevoegdheden. De onderzoekers concluderen dat ‘de samenwerking tussen politie en GGZ goed verloopt en dat deze samenwerking als voorbeeld kan dienen voor samenwerkingsverbanden tussen andere partijen die qua werkwijze en doelstelling van elkaar verschillen. Het verschil in taken en verantwoordelijkheden is geen beletsel voor goede complementaire samenwerking.’

Tweejaarlijks onderzoek

De minister van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat hij een tweejaarlijks onderzoek wil om te achterhalen of er inderdaad een stijgende trend is in de capaciteitsbesteding bij de politie rond verwarde personen. Daarbij kunnen de effecten van de ambulantisering van de GGZ en de decentralisatie van de zorg meteen worden meegenomen.