zaterdag, 14. februari 2015 - 10:09 Update: 14-02-2015 22:34

'Politie heeft minister Opstelten niet misleid, ook niet op punt van aanbestedingen'

Korpsleiding weerlegt kritiek op aanschaf portofoons
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vanzelfsprekend is er geen sprake van dat de politie minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zou misleiden, stelt korpschef Gerard Bouman in een persbericht. Ook niet op het punt van aanbestedingen, zoals De Telegraaf vandaag suggereert.

De krant wekt de indruk dat de politie al geruime tijd weet heeft van onrechtmatigheden bij de aanschaf van portofoons en deze desondanks doorzette.

‘Erg jammer dat de politie door De Telegraaf niet om een toelichting is gevraagd’, reageert korpschef Gerard Bouman. ‘Wij zijn juist open en transparant over onze aanbestedingen. De politie bracht bijvoorbeeld deze week zelf het nieuws naar buiten dat wij de lopende aanbesteding van portofoons terugtrekken vanwege geconstateerde tekortkomingen in de aanbestedingsprocedure. Natuurlijk heeft de korpsleiding dit vooraf aan de minister gemeld. Deze heeft vervolgens op 10 februari per brief de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.’

Levenslijn

‘Eind 2013 bleken niet alle politieportofoons betrouwbaar’, legt Bouman uit. ‘En portofoons zijn de levenslijn van politiemedewerkers. De betrouwbaarheid ervan is absoluut een vereiste. Daarom besloot het korps om de betreffende portofoons snel te vervangen. Want de veiligheid van medewerkers en de continuïteit van de operatie staan voor ons centraal. Wij wilden alles wat operationeel dringend noodzakelijk is zo snel mogelijk in orde hebben.’

Offertes

Het contract waaronder deze portofoons vervangen konden worden, was op dat moment echter verlopen. Voor deze vervanging zijn daarom offertes uitgevraagd bij verschillende leveranciers. De politie benaderde alle partijen die oorspronkelijk betrokken waren bij de aanbesteding. Niet alle offertes voldeden aan de gestelde eisen.

Dringend nodig

Uiteindelijk bleven vier leveranciers over die drie merken portofoons leveren. Zij hebben de portofoons vervangen die onvoldoende functioneerden. De politie had twee redenen om voor drie merken te kiezen. Ten eerste werken diverse eenheden al met deze portofoons. Door portofoons te vervangen met apparaten van hetzelfde merk is de overstap makkelijker en is het niet nodig om enkele duizenden gebruikers opnieuw te instrueren Ten tweede kwamen deze leveranciers met het beste aanbod en konden zij het snelst leveren wat de politie op korte termijn dringend nodig had. Hoewel voor de politie rechtmatige aanschaf van producten zeer belangrijk is, is destijds in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie gekozen voor het onrechtmatig maar zo snel mogelijk vervangen van onbetrouwbare portofoons. Dit vanwege het grote belang van de veiligheid van onze medewerkers.

Openheid

‘Dit alles gebeurde zoals gebruikelijk in nauw overleg en afstemming met de minister en zijn departement’, besluit korpschef Bouman.’Ook de politievakorganisaties, de Centrale Ondernemingsraad en uiteraard de leveranciers waren hier vanzelfsprekend bij betrokken. Ik zou werkelijk niet weten hoe de politie meer openheid kan betrachten dan zij wil en doet. Al helemaal als het gaat om onze aanbestedingen.’

Verrast

De politie is daarom ook verrast dat De Telegraaf komt met deze berichtgeving. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2014 heeft de minister gemeld dat er sprake is geweest van onrechtmatige aanschaf van circa 10.000 portofoons en 800 mobilofoons. Dit is tevens aan de Kamer gemeld in reactie op vragen van het lid Oskam in september 2014. Ook schreef de minister toen dat hij het beeld niet deelt, dat de korpsleiding een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.