vrijdag, 13. maart 2015 - 10:56 Update: 13-03-2015 13:50

Prestatiebeloningen in 2013 met 1,4 miljard euro omhoog

14 procent hogere prestatiebeloningen in 2013
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2013 was er ruim 13 miljard euro beschikbaar voor prestatiebeloningen, 1,4 miljard euro meer dan in 2012. De gemiddelde prestatiebeloning per arbeidsjaar nam met 14 procent toe tot 2 260 euro. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Hoogste prestatiebeloning in delfstoffenwinning, nutsbedrijven en financiële sector

 

In 2013 is de gemiddelde prestatiebeloning per arbeidsjaar met ruim 14 procent gestegen, tot 2 260 euro. Bedrijven hebben meer ruimte om variabele beloningen uit te keren. In de jaren 2010–2012 lag deze beloning nog rond 2 duizend euro.

In alle bedrijfstakken zijn hogere prestatiebeloningen uitgekeerd, uitgezonderd de horeca. De gemiddelde prestatiebeloning  was het hoogst in de delfstoffenwinning,  energiebedrijven en financiële dienstverlening (banken, verzekeringswereld): meer dan 8 duizend euro. In de delfstoffenwinning (olie- en gasproductie) was dat 13 duizend euro. 

Categorie: