donderdag, 23. april 2015 - 19:28

Prominenten pleiten voor meer geld Defensie

Prominenten pleiten voor meer geld Defensie
Foto: Archief EHF
Den Haag

Oud-PvdA-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, voormalig vredesactivist Mient Jan Faber, PvdA-politicus Felix Rottenberg, schrijver Leon de Winter, oud-VVD-minister van Defensie Frits Bolkestein en voormalig VVD-politicus Hans Wiegel. Zomaar een greep uit de prominenten die een manifest ondertekenden voor meer geld voor Defensie. Het gaat om 1,5 miljard euro.

Zoveel moet de Nederlandse krijgsmacht er volgens de prominenten, stapsgewijs structureel bijkrijgen. Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Bert Koenders en Jeanine Hennis-Plasschaert namen het document ‘Het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid: een herwaardering is nodig’ vanmiddag in Nieuwspoort in ontvangst. Hierin pleiten de ondertekenaars, een brede coalitie van vertegenwoordigers van alle politieke kleuren voor een sterker Nederlands Veiligheids- en Defensiebeleid.

Bezuinigingen doorgeschoten

Hun belangrijkste punt: de bezuinigingen op Defensie van de afgelopen 25 jaar zijn doorgeschoten. De operationele inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht is tot een onaanvaardbaar laag niveau gedaald. “Ons land schiet tekort, gemeten naar zijn internationale ambities en verplichtingen. Geleidelijke verhoging van het budget voor veiligheid en Defensie moet hier een eind aan maken,” legt Harry van den Bergh, woordvoerder van de initiatiefgroep uit. “Alleen zo ontstaat het perspectief dat de krijgsmacht in de wankele wereldorde van vandaag en morgen is berekend op haar grondwettelijke taak.”

1,54 miljard nodig

Om dit te bereiken moet volgens de groep het Defensiebudget met ten minste 1,54 miljard euro omhoog. Voor de middellange termijn zou het gemiddelde Defensiebudget van de Europese NAVO-landen zelfs 1,6% van het bruto nationaal product moeten bedragen, zo’n 14 miljard euro voor Nederland dus Dit alles om de inzetbaarheid, het expeditionaire karakter, het uithoudingsvermogen en de slagkracht van de Nederlandse krijgsmacht te vergroten.

Minister Hennis sprak haar waardering uit voor het initiatief en beaamde dat de ‘tijd van bezuinigingen voorbij is’. “Bovendien”, sprak de bewindsvrouw, “lijken de beperkingen aan de inzetbaarheid en de gereedheid van Defensie die de afgelopen jaren werden geaccepteerd niet langer aanvaardbaar. Dit in het licht van de nieuwe veiligheidscontext en de aanzienlijk hogere eisen die de NAVO ook aan Nederland stelt. Daar hangt een prijskaartje aan.”

Collega-minister Koenders beaamde dit, maar hield net als Hennis een slag om de arm: “Het kabinet werkt aan de uitwerking van de motie Van der Staaij (verhoging Defensiebudget, red). Wij kunnen niet vooruitlopen op de inhoudelijke invulling hiervan, maar nemen uw adviezen ter harte.”

Provincie:
Tag(s):