maandag, 16. maart 2015 - 10:21 Update: 16-03-2015 15:48

Provincies gaan voor 1,4 miljard aan nieuw asfalt leggen

provincialeweg
Foto: fbf
Den Haag

In 2015 verwachten de provincies 1,4 miljard euro uit te geven aan onderhoud en aanleg van wegen. Dit is bijna twee derde meer dan in 2011, het jaar van de vorige Provinciale Statenverkiezingen.

Gelderland verwacht 600 miljoen euro te investeren in wegen en Drenthe 11 miljoen euro. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Bijna 600 miljoen euro voor wegen in Gelderland

De uitgaven voor wegen lopen per provincie sterk uiteen. In 2015 verwacht Gelderland bijna 600 miljoen euro aan wegbeheer uit te geven. De begrote uitgaven voor wegen van Drenthe zijn met 11 miljoen euro een stuk lager. De hogere uitgaven van Gelderland in 2015 zijn onder meer bestemd voor groot onderhoud van het eigen wegennet (N781, N792, N310 en N320), bijdragen aan de rijksinfrastructuur (A15, A1 en knooppunt Hoevelaken) en voor de ontsluiting van landelijke gebieden.

De uitgaven aan wegen zijn sterk afhankelijk van de maatregelen die provincies nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook van het soort weg (enkel- of meerbaansweg), de soort ondergrond (stevige zandgrond of slappe veengrond) en het aantal kilometers weg per provincie.

Provincie: