donderdag, 19. februari 2015 - 16:00 Update: 19-02-2015 16:23

PvdD wil snel Kameruitspraak tegen gasboring Terschelling

PvdD wil snel Kameruitspraak tegen gasboring Terschelling
Foto: SXC
Den Haag

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) wil dat de Tweede Kamer zich snel uitspreekt tegen gasboringen op en bij Terschelling. Zij zal hiertoe een motie indienen en rekent op steun van een Kamermeerderheid van PvdA, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie.

De Partij voor de Dieren wil dat de Tweede Kamer zich snel uitspreekt tegen de plannen voor gasboringen bij Terschelling. Toen vorige week bekend werd dat het bedrijf Tulip Oil vergunningen heeft aangevraagd voor boringen in de Waddenzee op en bij Terschelling, spraken verschillende partijen hun zorgen daarover uit in de media. Esther Ouwehand vindt dat het niet bij uitspraken in de media kan blijven en dient binnenkort een motie in om de regering op te roepen de plannen voor gasboringen bij Terschelling van tafel te vegen. Het Kamerlid rekent op een meerderheid van PvdA, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie.

Snel duidelijkheid

De Kamer voerde op 4 februari een commissiedebat over de Waddenzee. Het kabinet had de Kamer toen echter niet geïnformeerd over de vergunningaanvraag door Tulip Oil. Ouwehand zal de plenaire afronding van het Waddendebat benutten om de plannen voor gasboringen onder het Wad alsnog te sprake te brengen en een motie indienen om de plannen af te blazen. De plenaire afronding van het Waddendebat is voorzien voor een van de komende weken. Daarmee kan, wat de Partij voor de Dieren betreft, snel duidelijk worden dat de Kamer niet in zal stemmen met nog verdere aantasting van het Waddengebied voor de belangen van een oliebedrijf.

Streep trekken

De Partij voor de Dieren vindt dat de Waddenzee, als uniek natuurgebied met Werelderfgoedstatus, niet alleen op papier bescherming verdient, maar vooral in de praktijk. De talloze economische activiteiten die ondanks grote effecten op de natuur toch steeds weer doorgang mogen vinden hebben het Wad al vergaand onder druk gezet. Esther Ouwehand hekelt het automatisme van regering en Kamer om zich te verschuilen achter vergunningtrajecten en vindt dat de plannen voor gasboringen een keerpunt moeten zijn voor die schadelijke strategie.

Esther Ouwehand: "De zogenaamde bescherming van de Waddenzee komt erop neer dat het Rijk iedere keer weer nieuwe schade toestaat, onder de dekmantel van een 'zorgvuldige vergunningprocedure': bodemverstorende visserij, een kolencentrale in de Eemshaven, zoutboringen onder het Wad. Het is de hoogste tijd om een streep te trekken: het Wad, daar blijf je van af!"

Stopzetten vergunningprocedure: geen gasboringen onder het Wad

Esther Ouwehand zal Kamerleden van andere partijen vragen de motie samen met haar in te dienen. De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat de Kamer een helder signaal afgeeft en zich niet laat afschepen met een jarenlange vergunningprocedure, met alle onzekerheid voor natuur, milieu en de eilanders van dien. Ouwehand: "Nu het er alle schijn van heeft dat minister Kamp en staatssecretaris Dijksma serieus kijken naar een verzoek voor gasboringen onder het Wad is het zaak dat de Tweede Kamer daar snel korte metten mee maakt. De Waddenzee heeft al genoeg te verduren; geen verder gesol met het belangrijkste natuurgebied van Nederland."

Provincie: