dinsdag, 28. april 2015 - 15:23 Update: 28-04-2015 20:27

Qbuzz bestuurders door NS op non-actief gezet

NS grijpt in bij dochteronderneming Qbuzz in Limburg
Foto: Archief EHF

NS maakt bekend dat het bij een intern compliance onderzoek is gestuit op ernstige onregelmatigheden waarbij medewerkers van dochtermaatschappij Qbuzz ongeoorloofd vertrouwelijke informatie ontvingen van een ex-medewerker van Veolia Transport Limburg.

Twee bestuurders van Qbuzz/Abellio Nederland zijn op non-actief gesteld. NS onderzoekt ook nadere disciplinaire maatregelen tegen een aantal medewerkers die eveneens betrokken zijn. De voormalige algemeen directeur van Qbuzz, waarvan recent afscheid is genomen, had sinds 1 februari 2015 een adviescontract dat per direct wordt ontbonden. Het arbeidscontract met de ex-medewerker van Veolia, die per 1 mei 2015 in dienst zou treden bij Qbuzz, wordt eveneens ontbonden.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Qbuzz de voormalige werknemer van Veolia, die nog gebonden was aan een concurrentiebeding, via een tussenpersoon heeft ingehuurd. Het concurrentiebeding is via een constructie omzeild. Deze werknemer heeft Qbuzz, gevraagd en ongevraagd, van informatie van Veolia voorzien, terwijl hij nog in dienst was van Veolia (in de periode van januari tot 1 mei 2014) en ook daarna.

Provincie:
Tag(s):