woensdag, 8. april 2015 - 13:54 Update: 08-04-2015 14:04

Raad voor Cultuur adviseert extra investering van 29,5 miljoen euro

Raad voor Cultuur adviseert extra investering van 29,5 miljoen euro
Foto: Europol
Den Haag

De Raad voor Cultuur heeft een investeringsagenda opgesteld waarin een indicatie staat van de extra investeringen die jaarlijks nodig zijn: ongeveer 29,5 miljoen euro.

‘Om de vitaliteit van het bestel te vergroten, doet de raad in Agenda Cultuur voorstellen om het cultuurbeleid anders in te richten. Die zijn niet altijd kostenneutraal. Evenmin kunnen ze zomaar worden overgenomen door particuliere of private initiatieven’, adviseert de Raad voor Cultuur in Agenda Cultuur 2017-2020 dat woensdag is aangeboden aan minister Bussemaker (OCW).

De raad gaat in haar advies naar aanleiding van vragen van de minister in op knelpunten in de verschillende sectoren. Ook maakt hij zich sterk voor twee sectorbrede functies in de landelijke basinfrastructuur: een kenniscentrum  voor dataverzameling, -analyse en -ontsluiting; en een ondersteunende instelling voor digitalisering.

De afgelopen jaren is er zwaar bezuinigd op de cultuursector. De minister heeft zich ingespannen om een aantal nijpende knelpunten weg te nemen, maar deze maatregelen hebben vaak geen structurele dekking. De raad maakt zich zorgen over een verdere uitholling van de rijksbegroting en roept op de financiering van cultuursector op peil te houden.

Provincie: