dinsdag, 3. februari 2015 - 14:16 Update: 03-02-2015 18:42

Rechter stelt pomphouders grensstreek in ongelijk bij kort geding tegen de Staat

Pomphouders grensstreek verliezen kort geding over schade door accijnsverhoging
Foto: SXC
Den Haag

De kortgedingrechter in Den Haag heeft een vordering afgewezen van de pomphouders aan de grensstreek tegen de Staat, tot betaling van een voorschot op de schade die zij lijden als gevolg van de accijnsverhoging op LPG en diesel per 1 januari 2014.

Alhoewel aannemelijk is dat de accijnsverhoging heeft bijgedragen aan de slechte bedrijfsresultaten van de pomphouders, staat volgens de rechter niet vast in welke mate dat het geval is. De pomphouders hadden ook al in 2013 te maken met fors teruglopende resultaten, terwijl toen de accijnzen nog niet waren verhoogd. 

De Staat betwist dat hij onrechtmatig heeft gehandeld. Volgens de Staat kampen de pomphouders al langer met teruglopende omzetten en worden hun financiële problemen door tal van factoren veroorzaakt, die voor het leeuwendeel buiten de macht van de overheid liggen en behoren tot het normale ondernemersrisico. Het past niet de rekening daarvan bij de Staat te leggen.