woensdag, 25. februari 2015 - 13:06 Update: 25-02-2015 17:55

Rekenkamer:toezicht op Tennet schiet te kort

Rekenkamer:financieel risico vanwege aankoop Duits hoogspanningsnet door Tennet
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Algemene Rekenkamer heeft vraagtekens gezet bij de financiële risico’s die de Nederlandse Staat als eigenaar van Tennet loopt door buitenlandse activiteiten van het bedrijf. Dit blijkt uit twee rapporten die de Rekenkamer vandaag heeft gepubliceerd.

Bij de aankoop van 40% van het Duitse hoogspanningsnet in 2009 voor € 885 miljoen wilde de minister van Financiën geen Nederlands geld voor het Duitse net beschikbaar stellen. Toch nam hij destijds het risico om als aandeelhouder op enig moment mee te moeten betalen aan bedrijfsactiviteiten over de grens. 

De Tweede Kamer, die vragen stelde over het financiële risico van de Duitse activiteiten van TenneT, had hierover meer informatie mogen ontvangen van de ministers. Bij de oprichting van TenneT was het uitgangspunt dat het bedrijf in overheidshanden moest blijven om goede elektriciteitsvoorziening voor Nederlandse bedrijven en consumenten te waarborgen. 

De vraag is of de buitenlandse activiteiten van TenneT de Nederlandse huishoudens en bedrijven voordeel opleveren en of het consistent is om TenneT de ruimte te geven voor omvangrijke activiteiten in Duitsland met de daarmee gepaarde risico’s.