dinsdag, 7. april 2015 - 20:05 Update: 07-04-2015 20:30

Remkes benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht Groninger Museum

Remkes benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht Groninger Museum
Foto: Archief EHF
Groningen

Johan Remkes wordt per 1 juli 2015 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum. ‘Johan Remkes volgt Noé van Hulst op’, meldt het Groninger Museum dinsdag.

Met de toetreding van Johan Remkes wordt de Raad van Toezicht versterkt met een voorzitter die kan bogen op een rijke politieke en bestuurlijke carrière. Johan Remkes was, na van 1978 tot 1993 actief te zijn geweest in de provinciale politiek in Groningen, van 1993 tot 1998 lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Van 1998 tot 2002 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van 2002 tot 2007 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na tot 2010 wederom lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te zijn geweest is Remkes sinds 2010 Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. 

Andreas Blühm, algemeen directeur van het Groninger Museum, is zeer verheugd over de benoeming: ‘Johan Remkes is een uitstekende keuze onder andere omdat hij over een sterk regionaal en internationaal netwerk beschikt. Zijn bestuurlijke en politieke ervaring is voor het Groninger Museum bijzonder waardevol.’

Provincie: