vrijdag, 23. januari 2015 - 15:41 Update: 23-01-2015 19:02

Rijksambtenaren mogen weer gaan onderhandelen over loonsverhoging

Blok: loonsverhoging ambtenaren na jaren nullijn nu weer mogelijk
Foto: RVD
Den Haag

Het kabinet stelt vanaf 2015 financiële ruimte beschikbaar voor loonsverhoging voor rijksambtenaren. Dit blijkt uit een brief die minister Blok vrijdag naar de vakbonden heeft gestuurd waarin hij ze uitnodigt om te starten met het overleg om te komen tot een nieuwe CAO met een looptijd van twee jaar.

De financiële ruimte is beschikbaar vanwege de besparing op de werkgeverspremies voor pensioenen per 1 januari 2015. Volgens minister Blok is het belangrijk om in het CAO-overleg afspraken te maken die zorgen dat de rijksoverheid dienstverlenend, slagvaardig en kostbewust kan blijven werken. 

Daarvoor zijn medewerkers nodig die breed inzetbaar zijn binnen het Rijk. Dat vergt flexibiliteit en mobiliteit binnen de rijksdienst. Die behoefte wordt versterkt door de trend dat mensen langer doorwerken.

Daarnaast vindt de minister het belangrijk dat het pakket aan arbeidsvoorwaarden beter aansluit op meer keuzevrijheid en maatwerk voor de medewerkers. Blok stelt daarom voor de persoonlijke keuzes in arbeidsvoorwaarden uit te breiden bijvoorbeeld met hoe en wanneer werknemers hun vakantie- en eindjaarsuitkeringen uitbetaald willen krijgen en meer keuzes tussen vrije tijd of geld.

Categorie:
Provincie: