zaterdag, 10. januari 2015 - 11:08 Update: 10-01-2015 14:38

Rijkswaterstaat extra alert vanwege de harde wind

foto van storm | Ko van Leeuwen
Foto: Ko van Leeuwen
Den Haag

Rijkswaterstaat is extra alert vanwege de harde wind waar Nederland mee te maken heeft. De wind zal met name in het noorden van het land voor verhoogde waterstanden langs de kust zorgen.

Ook kunnen weggebruikers en schippers hinder ondervinden.

Waterstanden

Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland houdt Rijkswaterstaat de waterstanden langs de kust en op de grote meren en rivieren continu en nauwlettend in de gaten. Langs de noordelijke kust (Den Helder, Harlingen en Delfzijl) en op het IJsselmeer worden de komende dagen verhoogde waterstanden verwacht. Rijkswaterstaat informeert met behulp van waarschuwingsberichten belanghebbenden, zoals waterschappen en veiligheidsregio’s over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen de betrokken instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het ontruimen van kades en het sluiten van dijkdoorgangen. De verwachte waterstanden zijn niet ongebruikelijk en komen enkele keren per jaar voor. De waterveiligheid is niet in het geding.

Wegverkeer

Met name tijdens de vrijdagochtendspits kunnen weggebruikers hinder ondervinden van de zware windstoten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de actuele situatie op de weg en de weersverwachting goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Vanuit de verkeerscentrales zal Rijkswaterstaat de situatie op de weg nauwlettend in de gaten houden.

Scheepvaart

De harde wind en de verhoogde waterstanden kunnen ook gevolgen hebben voor het scheepvaartverkeer. Mogelijk worden enkele sluizen en bruggen tijdelijk niet bediend. Rijkswaterstaat informeert schippers over de laatste stand van zaken via de gebruikelijke kanalen, zoals de scheepvaartberichten die door de verkeersposten worden uitgegeven.

Provincie:
Tag(s):