dinsdag, 6. januari 2015 - 16:15 Update: 06-01-2015 21:08

Rol AIVD en MIVD onderzocht besluitvorming veiligheid Oekraïens luchtruim

Nabestaanden mogen wrakstukken MH17 na onderzoek bekijken
Foto: Min. Defensie / OVV
Den Haag

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gevraagd een onderzoek in te stellen naar de rol van de AIVD en de MIVD bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft de ministers gevraagd dit verzoek aan de CTIVD te doen. In de brief van de ministers staat dat de OvV naar aanleiding van de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 onder meer de besluitvorming rondom het bepalen van vliegroutes onderzoekt. In dit onderzoek zijn onderzoeksvragen over de AIVD en de MIVD gerezen die de OvV door de CTIVD wil laten onderzoeken.

Lees alles over:
Provincie: