woensdag, 4. maart 2015 - 16:02 Update: 04-03-2015 22:36

Rotterdam schrapt nieuw poppodium voorlopig

Gemeente Rotterdam nog niet te spreken over ingediende plannen poppodium
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Er komt voorlopig nog geen poppodium in Rotterdam. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft het College van Burgemeester en Wethouders geadviseerd de procedure voor een nieuw poppodium stop te zetten.

Het College heeft het advies van het RRKC in zijn geheel overgenomen. Afgelopen najaar deed de gemeente een oproep om met initiatieven te komen voor een nieuw poppodium. In de oproep stelde de gemeente het volgende: ‘Een poppodium met een (boven)regionale uitstraling ontbreekt op dit moment in de bestaande infrastructuur. Rotterdam heeft nu geen continu aanbod van (inter)nationaal bekende bands en mist binnen de bestaande podiuminfrastructuur voor popmuziek een doorgroeimogelijkheid voor (lokale) bands.’

In december zijn elf plannen ingediend. Plannen met uiteenlopende ideeën over wat de stad nodig heeft en over de mogelijke culturele functie van een poppodium. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelde vervolgens een speciale commissie samen om de plannen te beoordelen.

Inez Boogaarts, directeur RRKC: ‘Uit de plannen spreekt een grote gedrevenheid om met popmuziek in Rotterdam aan de slag te gaan. Maar geen van de ingediende plannen scoort voldoende op de criteria en voorwaarden. Ze hebben onvoldoende kwaliteit en onvoldoende toegevoegde waarde om de gestelde doelen te realiseren.’

Provincie: