donderdag, 2. april 2015 - 18:53 Update: 02-04-2015 23:17

Schippers laat 'misleidende' zorgspotjes van site afhalen

'Foute' zorgspotjes VWS blijven online
Foto: VWS
Den Haag

De radio- en televisiespotjes van de campagne 'Nederland verandert, de zorg verandert mee' worden van de site www.dezorgverandertmee.nl gehaald. Hiertoe heeft Minister Edith Schippers van VWS besloten. Dit meldt het ministerie van VWS donderdagavond.

‘Hoewel de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) daartoe niet oproept, is naar haar oordeel deze stap gewenst om verdere discussie over de spotjes te voorkomen. Deze discussie vertroebelt het doel van de campagne, namelijk burgers informeren over de veranderingen in de zorg’, aldus het ministerie.

De Reclame Code Commissie oordeelde enerzijds dat de campagnespotjes 'een juiste weergave zijn van wettelijke aanspraken op zorg', maar anderzijds hadden de spotjes ook informatiever kunnen zijn door mensen er explicieter op te wijzen dat de zorg die mensen krijgen, kan verschillen in individuele situaties.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):