donderdag, 5. februari 2015 - 22:18 Update: 06-02-2015 17:57

Schippers omzeilt wetswijziging met nieuwe zorgplannen

Minister Schippers komt met nieuwe plannen voor omstreden zorgwet
Foto: RVD
Den Haag

Minister Schippers van Volksgezondheid is vrijdag met nieuwe plannen gekomen voor de omstreden zorgwet. Voor het vandaag gepresenteerde gewijzigde pakket maatregelen is geen wetswijziging noodzakelijk.

Dat komt omdat de aanpassingen binnen de huidige zorgwet vallen. Dit meldt het ministerie van VWS vrijdag. Met het nieuwe pakket wil Schippers alsnog de gewenste budgetbesparing van 1 miljard euro realiseren.

Om het probleem van de vrije artsenkeuze op te lossen zou zijn afgesproken dat de nieuwe budgetpolis niet doorgaat. Daarvoor in de plaats kunnen mensen korting krijgen op hun eigen risico als ze naar een zorgaanbieder gaan waarmee hun verzekering een contract heeft.

Op hoofdlijnen zien de maatregelen er als volgt uit:

- De mogelijkheid voor verzekeraars om hun verzekerden een korting op het eigen risico te geven wanneer deze naar gecontracteerde zorgaanbieders gaan, wordt gestimuleerd.
- De compensatie voor verzekeraars wordt zo veranderd dat het lonend wordt dat zij zich met goede zorg juist op chronisch zieken en ouderen richten.
- Verzekeraars gaan zorg inkopen aan de hand van vastgestelde kwaliteitseisen.
- Op kwaliteit en prijs gecontracteerde zorgaanbieders worden zo min mogelijk achteraf aangeslagen voor de overschrijdingen van niet-gecontracteerde zorgverleners, waardoor het sluiten van een contract loont.
- Er komen scherpere kwaliteitseisen, vooral ook voor de GGZ-sector.
- Verzekerden krijgen meer invloed op het beleid van hun verzekeraar.
- Er komt scherper toezicht op fusies. Samenklontering van zorgaanbieders wordt tegengegaan.

Provincie:
Tag(s):