zaterdag, 11. april 2015 - 11:07

SER pleit voor steun in rug sociale ondernemingen

SER pleit voor steun in rug sociale ondernemingen
Foto: Willy Smits
Den Haag

Er moet een keurmerk komen voor sociale ondernemingen. De SER vindt dat succesvolle sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen.

Meer erkenning en herkenning is nodig om zwart-wit denkbeelden over deze vorm van ondernemen te nuanceren. Daarbij is het volgens de SER van groot belang dat sociale ondernemingen hun waarde voor de samenleving beter gaan meten en zo zichtbaar maken.

''Hierbij kan de overheid helpen door bijvoorbeeld een kenniscentrum voor impactmeting te openen''. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het verkennende SER-advies over sociale ondernemingen. Sociale ondernemers zijn vooral zelf aan zet om van hun bedrijf een succes te maken en erkenning voor het groeiende fenomeen sociaal ondernemerschap te krijgen. Vanwege hun bijdrage aan publiek belangen adviseert de SER overheden, financiers, opdrachtgevers, brancheorganisaties, opleidingsinstituten en wetenschappers hen hierbij een steun in de rug te geven.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):