donderdag, 15. januari 2015 - 22:47 Update: 16-01-2015 9:02

Sinterklaasfeest immaterieel erfgoed

Sinterklaasfeest immaterieel erfgoed
Foto: Archief EHF
Utrecht

Op voordracht van het Sint & Pietengilde is het Sinterklaasfeest geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

De formele ondertekening van het certificaat door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) en het Sint & Pietengilde heeft vandaag plaatsgevonden. Dit maakt het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) donderdag bekend.

Plaatsing op de Nationale Inventaris betekent dat er een actieve gemeenschap achter staat die deze traditie levensvatbaar wil houden en wil werken aan een duurzame toekomst voor deze traditie, die in de maatschappij breed wordt gedragen. Het Sint & Pietengilde neemt in het erfgoedzorgplan, dat hoort bij de voordracht, de taak op zich om de traditie te borgen en te ontwikkelen.

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de Nederlandse ondertekening van de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed, waarmee ons land zich verplicht het immaterieel erfgoed binnen zijn grenzen te inventariseren. Plaatsing op de Nationale Inventaris wil niet zeggen dat een traditie moet blijven zoals zij is. Het past in de geest van de UNESCO conventie dat gemeenschappen werken aan hun tradities, zodat ze ook voor de toekomst levensvatbaar kunnen blijven.

Ineke Strouken, directeur VIE, benadrukt dat plaatsing op de Nationale Inventaris geen waardeoordeel inhoudt. ‘Het zijn de gemeenschappen zelf die invulling geven aan hun tradities en aangeven waarin voor hen het belang van de traditie schuilt. Aan plaatsing op de Nationale Inventaris is een zorgvuldige procedure voorafgegaan, waarbij een onafhankelijke Toetsingscommissie beoordeelt of de voordracht aan alle formele eisen voldoet, waarvan de belangrijkste zijn dat het moet gaan om een traditie met enige geschiedenis en dat er een gemeenschap achter staat die wil werken aan de toekomst van de traditie.’

Het Sint & Pietengilde is zich ervan bewust dat er discussie is rond elementen van de huidige sinterklaasviering, met name Zwarte Piet. Marc Giling, voorzitter van het Sint & Pietengilde: ‘In een sfeer van dialoog en met respect voor uiteenlopende standpunten wil het Sint & Pietengilde bouwen aan een toekomst voor de traditie, waarin alle Nederlanders zich kunnen vinden.’ Hierbij benadrukt Giling dat ook het Sint & Pietengilde niet bij machte is om verandering in de traditie door te voeren. Dit kan, zoals altijd bij tradities, alleen vanuit de maatschappij gebeuren in een proces van geleidelijkheid.

Provincie:
Tag(s):