dinsdag, 3. maart 2015 - 12:37 Update: 03-03-2015 18:39

SM leidt regelmatig tot letsel

'Vaak mis bij sm'ers'
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

In de BDSM-wereld gaat het geregeld mis. In 1 op de 7 gevallen van de seksspelltjes moet er een arts aan te pas komen om iemand te helpen die zich bijvoorbeeld heeft verwond aan een touw. Dit blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie Opstelten onderzoek deed.

BDSM is een containerbegrip en omvat de fenomenen bondage, discipline, dominantie, submissie, sadisme en masochisme. De termen BDSM en SM worden vaak als synoniem voor elkaar gebruikt en staan voor een seksuele voorkeur en een vorm van seksuele expressie die met wederzijdse toestemming gebruik maakt van fysiek opgelegde beperkingen, intense zenuwprikkels en het fantaseren van een machtsrollenspel. Nederland kent een harde kern van naar schatting 5000 tot 10.000 actieve beoefenaren.

Hetero- en homoseksuele varianten

De BDSM-scenes kennen duidelijke hetero- en homoseksuele varianten, hoewel er ook dwarsverbanden bestaan. Er lijkt echter nauwelijks sprake van een lesbische BDSM-scene. Binnen de hetero BDSM-scene lijkt er een zekere tweedeling te bestaan, of in ieder geval sprake te zijn van een spanningsveld tussen de oudere en de jongere BDSM’ers. Er zijn overigens ook verenigingen of verbanden waar jongeren en ouderen wel samen optrekken. Binnen de homo BDSM-scene lijkt deze generatiekloof zich niet voor te doen.

Spelregels

Van de bijna zeshonderd respondenten gaf bijna een kwart aan met misstanden te maken te hebben gehad. Vaak gaat het om het overtreden van gemaakte 'spelregels'.

Aangifte

Ongeveer een derde van de ondervraagde BDSM’ers die melding/aangifte hebben gedaan, zijn niet tevreden over de bejegening van de zijde van de politie. Elf van de 27 zaken (waaronder zeven van de vijftien aangiften) zijn, omdat ze een strafrechtelijk vervolg hebben gekregen, getraceerd bij het Openbaar Ministerie. Deze zaken zijn te verdelen in zedenmisdrijven en geweldsmisdrijven conform het strafrechtelijk kader. Hoewel het relatief weinig zaken betreft, ondersteunen de resultaten de gedachte dat het lastig is om een zedenmisdrijf bewijstechnisch rond te krijgen bij BDSM.

Therapeuten

Er zijn diverse meld- en adviespunten in Nederland waar degenen die zich slachtoffer voelen van een BDSM-misstand kunnen aankloppen. Deze punten zijn niet uitsluitend bedoeld voor problemen bij BDSM-beoefening, maar hebben een bredere invalshoek. Toegang tot gespecialiseerde zorg loopt in de regel via de huisarts. Sinds de stelselwijziging van 1 januari 2014 is er een ‘praktijkondersteuner huisarts GGZ’ toegevoegd aan de huisartsenpraktijk.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):