donderdag, 1. oktober 2015 - 11:01

Soa-poli Amsterdam moet noodgedwongen mensen weigeren

Soa-poli Amsterdam moet noodgedwongen mensen weigeren
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Mensen van buiten het werkgebied van de GGD Amsterdam (werkgebied omvat Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn) kunnen niet langer terecht op de Amsterdamse soa polikliniek en worden verwezen naar hun lokale GGD of huisarts voor onderzoek en behandeling.

De maatregel volgt door bezuinigingen van het ministerie van VWS op de Aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg (ASG). De GGD-soa poliklinieken hebben een maximum budget van het Rijk gekregen waardoor de GGD de selectiecriteria voor toegang tot de soa poliklinieken noodgedwongen moet aangescherpt.

Inmiddels zijn door de beperking van het budget bij de soa polikliniek in Amsterdam de wachttijden onacceptabel hoog oplopen.

De volgende maatregelen worden genomen:

Mensen van buiten het werkgebied van de GGD Amsterdam (werkgebied omvat Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn) kunnen niet langer terecht op de Amsterdamse soa polikliniek en worden verwezen naar hun lokale GGD of huisarts voor onderzoek en behandeling.

NB: Cliënten die meedoen aan een lopend onderzoeksproject van de GGD Amsterdam en buiten het werkgebied van de GGD Amsterdam wonen, kunnen hier wel aan blijven deelnemen, inclusief de daarbij behorende dienstverlening vanuit de soa polikliniek.

Jongeren tot 20 jaar kunnen net als nu terecht op de soa polikliniek. Jongeren tussen de 20-25 jaar komen niet langer automatisch voor soa-onderzoek in aanmerking op de soa-polikliniek. Het vindpercentage van soa blijkt onder deze groep in vergelijking met andere groepen relatief laag. In beperkte mate kunnen jongeren op afspraak wel een gratis zelftest ophalen. Zij worden bij een positieve uitslag wel behandeld op de soa polikliniek. Daarnaast komen zij nog wel in aanmerking voor de spreekuren seksuele gezondheidszorg en anticonceptie (Sense).

Cliënten die vanaf 1 oktober niet meer terechtkunnen bij de Amsterdamse soapolikliniek, zijn niet van zorg uitgesloten. Zij kunnen mogelijk terecht bij de GGD in hun eigen regio, bij hun huisarts of bij andere aanbieders van soa-zorg.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):