donderdag, 5. februari 2015 - 17:43 Update: 06-02-2015 14:20

Stichting Driezorg Zwolle onder verscherpt toezicht gesteld door IGZ

IGZ stelt Stichting Driezorg Zwolle onder verscherpt toezicht
Foto: Archief EHF
Zwolle

Stichting Driezorg in Zwolle is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. 'Er is sprake van structurele tekortkomingen in de zorg en de borging van doorgevoerde verbeteringen ontbreekt', meldt IGZ donderdag. .

Stichting Driezorg biedt ouderenzorg op elf locaties in de regio Zwolle. Van december 2013 tot juni 2014 stond locatie Berkumstede van Stichting Driezorg onder verscherpt toezicht. Naar aanleiding daarvan droeg de inspectie Stichting Driezorg op om verbeteringen in de hele organisatie door te voeren.

Op 11 november 2014 bezocht de IGZ locatie Rivierenhof om die verbeteringen te beoordelen. Toen bleek dat er nog veel structurele tekortkomingen waren. Vooral op het gebied van dementie pasten de kennis en vaardigheden van medewerkers niet bij de zorgbehoefte van cliënten. Ook waren de cliëntendossiers niet op orde en was de medicatieveiligheid onvoldoende.

Ondanks het eerdere verscherpt toezicht, heeft de Raad van Bestuur van Stichting Driezorg de risico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg nog onvoldoende in beeld. Afspraken met de inspectie om verbeteringen in de hele organisatie door te voeren zijn niet waargemaakt. Het bestuur moet binnen een half jaar beoordelen of alle locaties van de stichting voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg en passende maatregelen nemen als dat nodig is.

Het verscherpt toezicht geldt voor zes maanden. In die periode zal de inspectie onverwachte bezoeken brengen en gesprekken voeren met de bestuurders.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):