vrijdag, 20. maart 2015 - 8:03

Stijging aantal meldingen van discriminatie

Stijging aantal meldingen van discriminatie
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Steeds meer bedrijven komen in actie als blijkt dat zij discrimineerden: 83%. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van het jaarverslag over 2014. De cijfers tonen een toename van het aantal meldingen over racisme: een stijging van bijna 40%. Ook het aantal verzoeken om een uitspraak over racisme steeg met 25%.

Afgelopen jaar stond het maatschappelijk debat in het teken van discriminatie, opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen, veiligheid van de Groningers en participatie in samenleving. Een peiling onder mensen met een beperking maakt duidelijk dat er nog te veel obstakels zijn die meedoen voor hen onmogelijk maken.

In 2014 beantwoordde het College ruim 4000 vragen en reacties, ontving het 463 verzoeken om een uitspraak door het College en deed het in 179 zaken uitspraak. Het aantal verzoeken om een uitspraak over afkomst steeg het meest: 18% naar 24%. Bij de uitspraken waren geslacht (24%), leeftijd (17%) en afkomst (16%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden. 56% van de zaken bij het College gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Laurien Koster: "21 maart is de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De cijfers van het College maken duidelijk dat deze dag nog altijd heel belangrijk is."