dinsdag, 21. april 2015 - 9:16 Update: 21-04-2015 12:34

Stijging van zwaardere delicten naar Halt

Politie pakt verdachte van overval op restaurant in Amsterdam
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

In 2014 hebben 16.891 jongeren een Halt-straf uitgevoerd voor delicten als schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling. Dit is een stabilisering van het aantal straffen.

Aantal straffen stabiliseert

De afgelopen jaren is het aantal uitgevoerde straffen aan het stabiliseren; de aantallen liggen rond de 17.000 Halt-straffen per jaar. Vermogensdelicten, waaronder winkeldiefstal valt, vormt de grootste categorie met ongeveer 30% van het totaal.

Stijging zwaardere delicten naar Halt

In 2014 is een toename van het aandeel ‘zwaardere delicten’, zoals eenvoudige mishandeling of belediging van een ambtenaar in functie[1] te zien. Halt ziet dit aantal toenemen van 9% in 2012 naar 13% in 2013 en 19% in 2014. Deze toename is een gevolg van de zogeheten ZSM-werkwijze die vanaf 2012 landelijk is ingevoerd binnen het jeugdstrafrecht. Het betreft afspraken binnen het strafrecht om zo snel en simpel mogelijk te straffen. Binnen deze werkwijze kan de Officier van Justitie toestemming geven om delicten naar Halt te sturen die voorheen als taakstraf door het Openbaar Ministerie werden afgedaan.[2]  

‘De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken. Dit alles maakt dat ook de wat zwaardere delicten bij Halt op zijn plek zijn’, aldus Arina Kruithof, directeur van Halt. ‘Jongeren die voorheen een taakstraf van het Openbaar Ministerie kregen, krijgen daarmee de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten met een Halt-straf.’

Voorkomen van jeugdcriminaliteit

Vanuit haar wettelijke taak om de Halt-straf uit te voeren, werkt Halt op lokaal, regionaal en landelijk niveau aan het voorkomen, bestrijden en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Halt kijkt samen met lokale partners (zoals de gemeente, politie, OM, onderwijs, zorg, welzijn, sport) naar wat er speelt bij jongeren, hun ouders en hun omgeving en draagt bij met gerichte aanpakken om jeugdcriminaliteit te voorkomen.

Halt richt zich zowel op bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders, als op het vergroten van veiligheid in de omgeving waarin de jongere zich begeeft, zoals scholen, sportverenigingen en in de wijk.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):