dinsdag, 21. april 2015 - 18:49 Update: 21-04-2015 18:53

Strengere regels voor AFM

Strengere regels voor AFM
Foto: Min. van Financiën
Den Haag

De regels voor nevenactiviteiten en financiële privé-belangen voor leden van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn aangescherpt en worden vastgelegd in de statuten. De rol en positie van de compliance officer is versterkt.

De AFM, de raad van toezicht van de AFM en het ministerie van Financiën hebben maatregelen uitgewerkt voor de verdere professionalisering van het interne toezicht door de raad van toezicht. Dat hebben de AFM en het ministerie dinsdag bekendgemaakt. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd.

De AFM en de raad van toezicht hebben, in nauwe samenspraak met Financiën, in de afgelopen maanden maatregelen opgesteld ter versterking van gedrag en cultuur binnen de raad van toezicht. De minister en de AFM hebben hierbij invulling gegeven aan aanbevelingen uit het rapport 'Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM); Compliance en integriteit herijkt'.

De raad van toezicht is volgens de minister gebaat bij een open cultuur waarin men zich bewust is van de voorbeeldfunctie die men heeft. Daarom maken ‘gedrag en cultuur’ onderdeel uit van de maatregelen. De maatregelen dragen volgens de minister in grote mate bij aan de verdere professionalisering van het interne toezicht binnen de AFM. “Met dit pakket van maatregelen geven de AFM en de raad van toezicht op adequate wijze invulling aan de aanbevelingen uit het rapport.”

Categorie:
Provincie:
Tag(s):