woensdag, 21. januari 2015 - 15:11 Update: 21-01-2015 15:37

Teeven gaf 230 'schrijnende gevallen' alsnog verblijfsvergunning

Teeven gaf 230 'schrijnende gevallen' alsnog verblijfsvergunning
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Vanaf november 2012, het moment dat Fred Teeven als staatssecretaris verantwoordelijk is voor vreemdelingenzaken, heeft hij op grond van schrijnendheid 290 verblijfsvergunningen verleend met toepassing van zijn discretionaire bevoegdheid. Dit schrijft Teeven woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat is een gemiddelde van 130 verblijfsvergunningen per jaar en dat komt ongeveer overeen met het aantal dat tijdens voorgaande kabinetten is verleend. Onder het kabinet Balkenende IV was het aantal verleende verblijfsvergunningen op grond van schrijnendheid gemiddeld 150 per jaar. Onder het kabinet Rutte I was dit gemiddeld 100 verblijfsvergunningen per jaar. 

‘Ruim een jaar na inwerkingtreding van de Wet herschikken van de gronden voor asielverlening lijkt geen toename te hebben plaatsgevonden van een verlening van verblijfsvergunningen met toepassing van de discretionaire bevoegdheid op deze gronden’, aldus Teeven.