vrijdag, 30. januari 2015 - 15:45 Update: 30-01-2015 15:55

Toetsing ICT-projecten overheid wordt strenger

Toetsing ICT-projecten overheid wordt strenger
Foto: Archief EHF
Den Haag

Grote en dus risicovolle ICT-projecten van de overheid worden voortaan eerst getoetst door Bureau ICT Toetsing (BIT) dat tijdelijk daarvoor wordt opgericht. De ministerraad heeft hier vrijdag op voorstel van minister Blok voor Wonen en de Rijksdienst mee ingestemd.

Met dit besluit neemt het kabinet de kern van de aanbevelingen over uit het rapport 'Grip op ICT' van de tijdelijk commissie ICT-projecten. De uitkomsten van de toetsen worden openbaar. Het kabinet herkent in de analyse van de commissie de oorzaken van de ICT problemen bij het Rijk en stelt dat de commissie een stevig signaal afgeeft aan alle betrokkenen bij ICT-projecten.

ICT is van groot belang bij het realiseren van de doelstellingen van het Rijk, zoals de dienstverlening via internet aan burgers en bedrijven. De betalingen van AOW en kinderbijslag en de aangifte van de inkomstenbelasting zijn ooit als ict-project begonnen. 

Daar wordt miljoenen keren gebruik van gemaakt. Om dat goed te blijven doen moet het Rijk steeds weer investeren en vernieuwen.  Dat vraagt extra aandacht voor de risico's en een zorgvuldige besteding van belastinggeld.

Categorie:
Provincie: