dinsdag, 31. maart 2015 - 9:07

'Uitbreiding Lelystad Airport betekent banenmotor voor regio'

Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig
Foto: Archief FBF
Lelystad Airport

Met de inwerkingtreding per 1 april 2015 van het Luchthavenbesluit kan Lelystad Airport uitgroeien tot de banenmotor voor de regio Flevoland.

Het luchthavenbesluit markeert een proces van langer dan 40 jaar waarin Luchthaven Lelystad van landingsterrein voor sproeivliegtuigjes voor de landbouw in de drooggevallen polders, via een ontwikkeling naar grootste luchthaven voor de  recreatieve (kleine) luchtvaart nu uitgroeit tot twin-airport van Schiphol: een luchthaven van nationaal belang.

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad hechten al heel lang aan de ontwikkeling van Lelystad Airport tot volwaardige luchthaven voor groot vliegverkeer vanwege de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid en de versterking van de economische infrastructuur. Gedeputeerde Lodders en wethouder Fackeldey zijn blij dat het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport er nu is. “We maken ons al jaren sterk voor de uitbreiding van het vliegveld en nu is er duidelijkheid.”

Provincie: