dinsdag, 20. januari 2015 - 14:06

Uitlevering Sabir K. aan de VS opnieuw verboden

Foto van rechter in toga | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In het kort geding tussen Sabir K. en de Staat over de voorgenomen uitlevering van Sabir K. aan de Verenigde Staten oordeelt de kortgedingrechter dat de uitlevering onrechtmatig is. Reden daarvoor is dat nog altijd onvoldoende duidelijkheid bestaat over de mogelijke betrokkenheid van de VS bij de foltering van Sabir K. in Pakistan.

In 2013 hebben het hof in Den Haag en de Hoge Raad de uitlevering van Sabir K. verboden. De Staat moest navraag doen bij de VS naar de mogelijke betrokkenheid van de VS bij de aanhouding (en daarmee bij de foltering) van Sabir K. in Pakistan in 2010. De Staat heeft toen van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

 

In oktober 2014 hebben de VS in een brief verklaard dat de bevoegde Amerikaanse autoriteiten niet om de aanhouding van Sabir K. hebben verzocht. Deze brief geen uitsluitsel geeft over de mogelijke rol van de CIA. De Staat heeft dat ook met zoveel woorden tijdens de terechtzitting bevestigd. Omdat niet kan worden uitgesloten dat juist de CIA destijds om de aanhouding heeft verzocht, verbiedt de kortgedingrechter uitlevering van Sabir K. nu opnieuw. De rechter ziet geen aanleiding de Staat in de gelegenheid te stellen nader onderzoek te verrichten, omdat de Staat meent dat een eventuele rol van de CIA niet van belang is en daarom ook geen verder onderzoek heeft aangeboden.

Provincie:
Tag(s):