vrijdag, 20. februari 2015 - 13:16 Update: 20-02-2015 17:55

UMCG en Erasmus gaan samen zelf medicijnen maken

Ziekenhuizen gaan zelf medicijnen maken
Foto: Archief EHF
Groningen

Het UMCG wordt partner in Apotheek A15 in Gorinchem. In deze productiefaciliteit worden geneesmiddelen gemaakt voor gebruik in het Erasmus MC en voor een groeiend aantal derden.

Het UMCG gaat de voorraadbereiding van geneesmiddelen en de daaraan gekoppelde farmaceutische analyse onderbrengen in Apotheek A15. 

De samenwerking in Apotheek A15 maakt het voor UMCG mogelijk om te kunnen blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan de productie van geneesmiddelen en deze ook kostenefficiënter en toekomstbestendig te maken.

Het UMCG gaat een deel van zijn totale geneesmiddelenproductie verplaatsen naar Apotheek A15. Het betreft geneesmiddelen voor specifieke patiëntengroepen en onderzoek, die niet commercieel verkrijgbaar zijn en die worden bereid, gekeurd en toegevoegd aan de voorraad, zowel voor eigen gebruik als voor gebruik door andere ziekenhuizen. De ad hoc bereidingen voor individuele patiënten die niet op voorraad worden gehouden, blijven in het UMCG plaatsvinden.

Categorie:
Provincie: