zaterdag, 11. april 2015 - 11:20 Update: 12-04-2015 22:00

Vakbond pleit voor belastingverlaging voor werkenden

FNV wil 1500,- euro belastingverlaging voor alle werkenden
Foto: Archief FBF
Amsterdam

Mensen die werken moeten daar meer aan overhouden. De FNV stelt dan ook een belastingverlaging voor van ruim 1500,- euro voor alle werkenden.

Met name de lage en de middeninkomens hebben behoefte aan meer koopkracht. Dat is goed voor de huishoudens én voor de economie, want extra koopkracht leidt tot banengroei.

Paybacktime

Leo Hartveld uit het FNV-bestuur: ,,Een eerlijker Nederland begint bij een goede aanpassing van het belastingstelsel. Huishoudens betalen nu te veel belasting, doordat bedrijven en hoge inkomens steeds minder bijdragen. Het is dus paybacktime. Kijk; Nederland is door het goede onderwijs, de zorg, het wegennet, en al die andere voorzieningen een mooi land om te wonen. Dat houden we in stand door daar allemaal aan bij te dragen.’’

Eerlijke keuzes

De politiek is momenteel druk bezig om plannen te maken over het belastingstelsel. De FNV roept de politiek op om eerlijke keuzes te maken. Daarbij staat centraal:

(1) Mensen moeten meer te besteden krijgen. Dat wil de FNV bereiken door voor iedereen de belasting met € 500 te verlagen en door werk meer te laten lonen, via een belastingverlaging voor werkenden van ruim € 1.500. Ook wordt het tijd dat het bedrijfsleven zijn eerlijke belastingaandeel betaalt. Want nu betalen de huishoudens de onbetaalde rekening van de bedrijven.

(2) Er moet meer werk gemaakt worden van aanpak van belastingfraude en -ontwijking. Dat kan door te investeren in de Belastingdienst en door Europees de belastingontwijking van multinationals aan te pakken. Daarin moet Nederland het voortouw nemen.

(3) De ongelijkheid moet aangepakt, door een Dagobertducktaks voor de vrije vermogens boven een half miljoen, en door de belasting op de hoogste inkomens te herstellen. De hoogste inkomens zijn de afgelopen jaren minder belasting gaan betalen (van 72 % naar 52 %). De FNV stelt een reparatie voor naar 60 % voor de mensen die jaarlijks minstens een ton verdienen.

Grote steun van de achterban

Het voorstel van de FNV heeft grote steun van de achterban. Onder een onderzoek van ruim 5000 FNV-ers blijkt dat een overgrote meerderheid vindt dat werk meer moet lonen. Twee derde van de ondervraagden vindt dat belasting op inkomen uit werk naar beneden moet door bedrijven meer te laten bijdragen, en ruim 70 procent vindt dat de lagere belasting op loon betaald moet worden door grote vermogens meer te belasten.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):