woensdag, 18. februari 2015 - 17:47 Update: 19-02-2015 9:23

Van der Laan: Treiteraars sneller uit koopwoning zetten

Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat in overleg met het Rijk om te kijken of er mogelijkheden zijn om zogenaamde treiteraars sneller uit hun koopwoning te kunnen zetten.

‘Op dit moment biedt de Wet Victoria onvoldoende mogelijkheden om snel een einde te maken aan situaties waarin een treiteraar een eigen woning bezit’, zo laat burgenmeester Eberhard van der Laan woensdag in een brief aan de gemeenteraad weten. 

‘Bij de oplossingsduur speelt ook mee dat alvorens tot ontruiming te kunnen overgaan de treiteraar in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn gedrag te veranderen. Treiteraars weten deze ruimte maximaal te benutten’ aldus Van der Laan.

De Wet Victoria, zoals artikel 174a Gemeentewet is gaan heten, richt zich op het sluiten van woningen. De Wet Victoria geeft de burgemeester de bevoegdheid tot sluiting van een woning, of een niet voor het publiek toegankelijk lokaal bij verstoring van de openbare orde rond die woning door gedragingen in die woning of lokaal. 

De bevoegdheid tot het sluiten van een woning is een zeer zware bevoegdheid, die inbreuk maakt op persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM) en op het huisrecht van de bewoners (artikel 12 Grondwet). 

Net als voor alle bevoegdheden geldt, moet de burgemeester in de praktijk ook hier eerst proberen om de overlast met andere, minder ingrijpende middelen, een halt toe te roepen. Ook moet de burgemeester betrokkene eerst waarschuwen en op de hoogte stellen van de geconstateerde overlast, alvorens hij kan besluiten tot sluiting.

Provincie: