vrijdag, 24. april 2015 - 10:07

Van Rijn wil alle schoolpleinen rookvrij

Van Rijn wil alle schoolpleinen rookvrij
Den Haag

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat extra inzetten op rookvrije schoolterreinen om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Van Rijn trekt daarin op met de 3 onderwijsraden, het Longfonds, GGD-GHOR, Trimbos Instituut en de Alliantie Nederland Rookvrij. Deze partijen koppelen kennis en expertise aan het netwerk en de aanpak van de Gezonde School.

Inmiddels is bijna 50% van de scholen in het voortgezet onderwijs rookvrij, dat aantal moet uiteindelijk naar 100%. Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs is nog veel winst te behalen. Hoewel het aantal rokers langzaam daalt, rookt nog ongeveer een kwart van de Nederlanders, waarbij middel- en laagopgeleiden opvallend meer roken dan hoogopgeleiden (26% voor middel- en 27% voor laagopgeleiden tegenover 18% van de hoogopgeleiden, cijfers COR - Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Niet beginnen met roken

Martin van Rijn: 'Het aantal jongeren dat rookt moet omlaag. Daarom is mijn tabaksbeleid er op gericht om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Want als het je lukt om als tiener niet te roken, is de kans veel groter dat je er als volwassene niet eens meer aan begint. Scholen hebben daarin een belangrijke taak. Veel jongeren steken daar hun 1e sigaret op.'

De staatssecretaris laat daarom breder onderzoek doen naar jongeren in het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om jongeren tussen 16 en 18 jaar. Het rookgedrag van deze groepen is nu nog onvoldoende in beeld. Dit onderzoek is aanvullend op de 2 bestaande landelijke scholierenonderzoeken (Peilstation en HBSC). Zo is nog beter te volgen of de ingezette maatregelen effect hebben op het rookgedrag van alle jongeren.