woensdag, 18. februari 2015 - 11:31 Update: 18-02-2015 16:09

Veiligheid ondergeschikt aan opbrengsten gaswinning

Rapport OVV: 'Gaswinning belangrijker dan veiligheid Groningers'
Foto: NAM
Den Haag

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijkt dat bij de gaswinning in Groningen de opbrengst altijd belangrijker is geweest dan de veiligheid.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelt in het rapport dat de verschillende partijen nauwelijks oog hadden voor de ongerustheid en de veiligheid van de Groningers. Betrokken partijen waren onder meer het ministerie van Economische Zaken, Shell, NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De OVV schrijft in het rapport dat zij de risico's voor de inwoners vooral als een schaderisico beschouwden dat vergoed kon worden en 'het veiligheidsrisico achtten zij verwaarloosbaar'. Dit schrijven meerdere media woensdag. In de besluitvorming stond het belang van de winning op de eerste plaats.

Verder stelt de OVV dat de inwoners vooral een toenemend gevoel van onveiligheid kregen door de ongelijke verdeling van de opbrengsten, de ontoereikende schadeafhandeling en de gebrekkige communicatie. Minister Kamp vindt het rapport gedegen en helder en reageert: 'Ik ben mij zeer bewust van de ernst van de problematiek en evenzeer van mijn verantwoordelijkheid de benodigde maatregelen te nemen'.

Provincie: