dinsdag, 27. januari 2015 - 10:39 Update: 29-01-2015 10:10

VenD-personeel wil uitspraak rechter over salarisplan

Foto van V&D winkel | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Een groot deel van het V&D-personeel denkt er niet over om salaris in te gaan leveren en stappen naar de rechter.

Maandag 19 januari jl. kregen de medewerkers van V&D de mededeling dat het noodzakelijk is om o.a. 5,4% van hun loon in te leveren om het voortbestaan van de winkelketen te waarborgen. V&D heeft veel last van de toenemende internetverkopen en ziet het winkelend publiek in de winkels afnemen. De Unie herkent de trend die zich voordoet en hoewel de middellange termijn plannen van V&D vertrouwen uitstralen ziet zij geen noodzaak tot het structureel opofferen van arbeidsvoorwaarden.

Inmiddels hebben meer dan honderd werknemers al aangegeven naar de rechter te zullen stappen wanneer de loonstrookjes in februari, inclusief loonoffer, binnen zijn. Dat laten de drie vakbonden, het FNV, CNV en De Unie, weten.

In reactie op het loonoffer van V&D stelt De Unie dat er in ieder geval geen sprake hoeft te zijn van een permanent loonoffer. Zowel de werkgever als de bonden kunnen t.a.v. het uitvoeren van de plannen van V&D op het moment niet verder kijken dan een jaar vooruit. Het doel is om van V&D weer een rendabele onderneming te maken met volop werkgelegenheid. Alle maatregelen op arbeidsvoorwaardelijk gebied dienen daarom ‘slechts’ voor maximaal 1 jaar te gelden. De Unie wil dan ook dat vakbonden weer betrokken worden bij het vaststellen van het arbeidsvoorwaardenpakket. Dit overleg is reeds lange tijd onderbroken. “Verder vragen we V&D om een open en transparante communicatie t.a.v. de voorgestane organisatieontwikkeling”, aldus Lecomte.

Provincie: