woensdag, 14. januari 2015 - 13:29 Update: 14-01-2015 16:00

Verbod op rapen kievitseieren in Friesland

RvS steekt stokje voor rapen kievitseieren Friesland
Foto: Archief FBF.nl
Leeuwarden

De Raad van State (RvS) heeft woensdag een stokje gestoken voor het rapen van kievitseieren in Friesland. Dit meldt de RvS woensdag.

Het college van gedeputeerde staten van Fryslân heeft bij het verlenen van een ontheffing voor het rapen van kievitseieren niet voldoende onderzocht of de kievitenpopulatie in Fryslân zich nog in een "gunstige staat van instandhouding bevindt". 

Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag bepaald dat het provinciebestuur nader onderzoek moet doen voordat het een nieuw besluit neemt op de bezwaren van de Faunabescherming. 

Zolang dat niet is gebeurd geldt de ontheffing niet. Dit betekent dat de Bond Friese VogelWachten op dit moment niet beschikt over een ontheffing om van 1 maart tot en met 8 april 2015 kievitseieren te rapen.

Provincie:
Tag(s):