zaterdag, 10. januari 2015 - 11:41 Update: 11-01-2015 17:26

Vertrek van minister Kamp geëist na uitlekken conceptrapport OVV

Groningen

De Partij voor het Noorden eist het vertrek van minister Kamp

Het naar buiten gekomen concept rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gaswinning in Groningen is voor de Partij voor het Noorden aanleiding het vertrek te eisen van de verantwoordelijke minister Kamp. 

De Onderzoeksraad bevestigt namelijk wat de Partij voor het Noorden al bij herhaling naar voren heeft gebracht, namelijk dat er een volstrekte onbalans is tussen enerzijds de baten en lasten en risico’s van de gaswinning voor de Groninger bevolking en anderzijds de financiële baten voor het Rijk.

Het rapport van de Onderzoeksraad bevestigt nu deze stellingname. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen wordt ernstig bekritiseerd. Dit zou tot 2013 hebben gefaald. 

De Partij voor het Noorden meent dat dit laatste echter ook nog voor 2014 geldt. Immers, het is nu zeer aannemelijk geworden dat er een directe relatie bestaat tussen de gaswinning en het voorkomen van aardbevingen. Dit blijkt uit de twee recente bevingen bij Woudbloem en Loppersum, waar de productie kort te voren flink was verhoogd.

De Partij voor het Noorden heeft daarom het College van GS van Groningen in een open brief gevraagd om van het ministerie van E.Z. te eisen dat het een plan opstelt, waarin Gasunie en Gasterra aangeven op welke wijze in een reductie van de gaswinning in Groningen kan worden voorzien.

Lees alles over:
Provincie: